A Yoga nyolc ága: 1. Yama


yama szó az etikai alapelvek összfoglaló neve sanskrit nyelven; magasztos parancsolatok, amelyek felülmúlnak hitet, országot, kort és időt. Ezek: ahimsa (erőszak nélküliség), satya (igazság), asteya (a lopás helytelensége), brachmacharya (mértékletesség) és aparigraha (bűnös vágyaktól való mentesség). Ezek a parancsolatok a társadalom és az egyén szabályai, melyek betartása nélkül káosz, erőszak, igazságtalanság, lopás, tékozlás és fösvénység uralkodik. Ezeknek a bűnöknek a gyökere a kapzsiság, a vágy és az függőség, amely lehet enyhe, közepes és túlzott mértékű. Ezek csak fájdalmat és tudatlanságot szülnek. A yoga egyik lényege a gondolkodás irányultságának megváltoztatása a yama öt principiumának vonalán.

Yama is the first principle of the eight limbs of yoga, meaning the ethical attributes that are the great commandments of society and the individual that transcend creed, country, age and time. They are: ahymsa (non-violence), satya (truth), asteya (non-stealing), brachmacharya (continence) and aparigraha (non-coveting). When these laws are not obeyed they give birth to chaos, violence, untruth, stealing, dissipation and covetousness. At the root of these sins is the feeling of greed, desire and attachment, which can be mild, medium or excessive. They bring pain and ignorance. The aim of yoga strikes the root of these evils by changing the direction of one’s thinking in the line of the five principles of yama.