Consciousness and Creation of Reality/Öntudat és valóság teremtés


Consciousness is our self-aware, free-willed individual that is really not the body, not the brain and is not the mind. As a matter of fact, consciousness is what manipulates the brain to produce mind.

There are two states of the brain: SURVIVAL and CREATION. Survival is responding to the environment which results in the environment creating our reality. Environment pushes the circuits in the brain and we respond to the environmental stimuli. The body becomes prepared for the threat and the stress which causes the brain to think a certain way which then creates the same reality in the future. There is no change as a result. In other words we allow the environment to create our inner states.

Creation, on the other hand, is learning and experiencing. By developing the skill for paying attention, we are holding onto observation independent of the environment, of the body and of time.

I am going to hold on to my observation and nothing, no environment, no differing opinion, no time will detour me from my belief.

Who are you gonna rehearse yourself to be every morning?

[Taken from Rewire and Evolve Your Brain  by Dr. Joe Dispenza]

 

Az öntudat egy szabad akarattal rendelkező egyéniség ami nem a test, nem az agy és nem az elme. Az öntudat az, ami arra készteti az agyat, hogy teremtse az elmét.

Az agynak két állapota van: TÚLÉLÉS és TEREMTÉS. A túlélés válasz a környezetünkre, amely azt eredményezi, hogy a környezet alkotja a valóságunkat. A környezet kapcsolgatja a hálózatot az agyban és mi reagálunk a környezeti ingerekre. A test felkészül a veszélyre és a stresszre, ami az agyat arra készteti, hogy egy bizonyos módon gondolkodjon. Ezáltal a jövő ugyanolyan formában alakul mint eddig. Nincs változás. Más szóval, megengedjük, hogy a környezet teremtse a belső állapotunkat.

A teremtés viszont tanulás és tapasztalat. Azáltal, hogy fejlesztjük a képességünket arra, hogy megfigyeljünk, tartjuk magunkat az észrevételeinkhez, amelyek függetlenek a környezetünktől, a testünktől és az időtől.

Én ragaszkodom a megfigyeléseimhez és semmi nem téríthet el a meggyőződéseimtől, se környezet, se körülmény, se más vélemény, sem idő.

Kit gyakorolsz minden reggel hogy legyél?

[Dr. Joe DIspenza, “Alakítsd át és fejleszd az agyadat”  után szabadon]