Mi a yoga?


YOGA – MINDEN EGY

A yoga szó [Sanskrit] jelentését nehéz egy szóban megfogalmazni. Talán a legközelebbi jelntése az egység, a legmélyebb, legtisztább lényünkkel, lényegünkkel való egyesülésre való törekvés folyamata, a mindenség összhangja, a boldogság léte és a lét boldogsága. A yoga egy adott állapot, amelyhez csak külső, nem autentikus rétegeink lebontásával juthatunk el azáltal, hogy principiáit betartjuk és gyakoroljuk.

A yoga gyakorlás fegyelme egy több irányú kisugárzása belső, magasztos lényegünknek, amely mindig a közös ügyet, a mindenség parancsait szolgálja. Ezáltal találjuk meg az ellentétek tökéletes harmóniáját, az egymás és magunk iránti feltétlen szeretetet, agyunk és érzékeink tudatos irányitását, a boldogság folyását elzáró habitusaink feloldását, a tiszta tudat nyugalmát.

Mindezen mély értelmezések ellenére a yoga nem egy vallás, hanem egy komplex filozófia, amelyet mind önmagunknak épithetünk csak fel az elhivatott gyakorlás során. A yoga gyakorlás főbb elemei a meditáció (dhyana), a pózok (asana), és a légzés (pranyama).

E három fő gyakorlási metóduson túl még számos, árnyaltabb gyakorlásmód is létezik, mint az energia zárak (bandha), kézjelek (mudra), tisztulás (krya, shatkarma), hangoztatás (mantra, kirtan).

A yoga főbb ágai, a yoga kerék:

  • Bakhti Yoga
  • Jnana Yoga
  • Raja Yoga
  • Samnyasa Yoga
  • Karma Yoga
  • Mantra Yoga
  • Hatha Yoga
  • Tantra (Krya vagy Kundalini) Yoga

Mindegyik ágnak más a tanítása, filozófiája, technikája, mégis mind egyazon célhoz, a szabadság állapotához vezet.

A „modern” kori yogát 1893-tól gyakorolják. Ezt Hatha Yoga néven ismerjük, amelynek gyökerei a középkorba nyúlnak vissza. Ennek a filozófiának az egyik vívmánya az, hogy a fizikai testet nem a szabadság akadályának, hanem az ahhoz vezető hajtóerőnek minősíti. A gyakorló az ezoterika praktikái során juthat el az un. gyémánt test avagy a belső fény felélesztéséhez, és felkészítheti a testet és az elmét a megvilágosodásra.

A jógáról mélyebben…